Video-samling Jepsen-Slægten
01.09.2007 Teknisk info
Leif og jeg (Karl Ove) leger løbende med teknikken, så små forbedringer af kvalitet mv. vil hele tiden komme til, ligesom vi bliver klogere.
18.08.2007 Skuld gammel venskab
Som afslutning på en dejlig dag og aften, sang alle deltagere som traditionen byder "Skuld gammel venskab rejn forgo" acapelle, da Leo havde pakket sammen.  Afspil her
Indsendt af: Leif (Herman)
Da der var meget mørkt i salen, er filmen også blevet lidt mørk, men lyden er god nok! Vi kan bare synge den der sang!
18.08.2007 Richard holder tale
Richard takkede festudvalget for det udførte arbejde og satte samtidig en indsamling igang til fordel for driften af hjemmesiden.
Der blev på aftenen indsamlet det pæne beløb kr 1.661,50.
Afspil her i
høj kvalitet    og her i lav 
Indsendt af: Leif (Herman)


Flere familiemedlemmer fra ind-og udland, som ikke var med til festen, har skrevet og ønsket at deltage i indsamlingen.
Jeg har derfor bedt Sydbank oprette en bankkonto mærket Jepsen-Slægten, som de fremtidige festudvalg vil have indsigt i.

Kontonummeret er ved betaling fra Danmark:
7970 1116109
og ved betaling fra udlandet:
BIC: SYBKDK22   IBAN: DK4379700001116109
 
Karl Ove modtager bowlen med det indsamlede beløb af RICHARD/Marie
18.08.2007 Slægtsquiz
Det nye festudvalg blev udvalgt i en lille konkurrence, hvor kendskabet til slægten var afgørende Afspil her i høj kvalitet       lav
Indsendt af: Leif (Herman)

Spørgsmål og svar var iøvrigt:

1. Hvor mange skorstene var der på de 13 søskendes barndomsgård? - Én.
2. Hvem er den syvendeældste af de 13 søskende? - Gunner.
3. Hvor blev slægtsfesten holdt i 1994? -
Midt i Rold Skov ved den store
smukke Øksø og Ravnkilde Forsamlingshus.
4. Larsines forældre Anton og Petrea var forud for ægteskabet i familie med
hinanden. Hvordan var de i familie ?    - fætter og kusine
5. Hvor mange står på Jepsen-hjemmesidens adresseliste? - Ni.
6. Hvornår blev Mads og Larsine gift? - (11. december) 1908.
7. Hvor mange bor der i Blære Sogn i dag - og hvor mange er medlemmer af
folkekirken? -
484 og 441.
8. Én skorsten var der på barndomshjemmets tag. Hvad hed barndomshjemmet
egentlig? - Eske Nygaard.
9. Hvem er Jepsen-familien første student? - Karl Ove.
10. Vi har haft én fætter-kusine-fest. Hvor og hvornår? - Spenstrup Kro,
(17. april) 1981.

 

Forfatter til spørgsmål og svar: BO/Rigmor

KIRSTEN/Martin-HANNE/Peter/Ruth-JOHN/Peter/Anton Erik
2007.08.18 Familien Ranum optræder (3)
Held og lykke , -  kvalitet: høj     lav
Indsendt af: Thomas (Martin/Karl Ove)
Casper "Brummer" Ranum, Peter/Ruth/Hanne og døtrene Christina, Nanna og Anna Louise.
2007.08.18 Familien Ranum optræder (2)
Goodnight Sweatheart ,- kvalitet: høj   lav
Indsendt af: Thomas (Martin/Karl Ove)
Som ved andre koncerter, vil publikun frem i første række
2007.08.18 Familien Ranum optræder (1)

Goodnight Sweatheart
De medvirkende er:  Casper Ranum (brummeren), Hanne Ranum datter af  Peters Ruth, og pigerne Christina, Nanna og Anna Louise.
Indsendt af: Leif (Herman)

Der blev krævet ekstra-nummer. Musikeren Leo var vildt imponeret
2007.08.18 Aften, stemning 2
Festtstemning 2 - kvalitet: høj    lav
Indsendt af: Thomas (Martin/Karl Ove)
2007.08.18 Aften, stemning
Festtstemning 1 - kvalitet: høj   
Indsendt af: Thomas (Martin/Karl Ove)
18.08.2007 Aften, fællessang
Der synges fællessang
Indsendt af: Bent (Herman)
18.08.2007 Karl Ove byder velkommen mm.

Billeder fra indledning til aftenfesten. Det varer dog ca. den halve film, inden Karl Ove får ro til at byde velkommen.
Afspil her
Filmen er indsendt af Leif (Herman)
Jeg var ikke klar over, at jeg havde så meget nordjysk accent (KOJ)
2007.08.18 Ingrid (Martin) hører om festen
Ingrid (Martin) får besøg og skal høre alt om festen- kvalitet: høj   lav
Lotte,Kenneth,Helle ,Thomas,Hanne og Peter besøger Ingrid om eftermiddagen. På billederne på skænken bagved ses Mads´ drenge Emil og Peter, som sammen med Mads og Elin også besøgte Ingrid samme dag
18.08.2007 Leg om eftermiddagen 2
Der spilles kongespil/vikingespil
Indsendt af Bent (Herman)
18.08.2007 Leg om eftermiddagen
Der sjippes
Indsendt af Bent (Herman)
18.08.2007 Slægten mødes

Slægten mødes og der hilses på, samtales , fotograferes og leges.
Afspil her:  Kvalitet:  høj (med musik)          lav (uden musik)
Indsendt af: Leif (Herman)
Dannebrog vajede smukt i den lette brise
Video fra festen 3. juli 2004
Afspil: Klik her
Video fra festen 2004 indsendt af Poul (Alfred)
Smalfilm fra 1974 med de 13

Afspil:  klik her

Smalfilm fra 1974 med de 13. Filmen er indsendt af Leif (Herman)
Rejse i rum og tid med Jepsen
Afspil: Klik her   
En lille rejse gennem rum og tid med Jepsen-slaegten. Varighed: 1,5 minut . Filmen er en animation lavert af Karl Ove ved hjælp af Earth Google