Nordjysk med Blære-accent
I Blære hed det: Vi skal op til Hermans eller vi skulle ned til Sigurds
Det betød, at vi skulle op til Hermans familie eller ned til Sigurds familie.
Om det var op til,ned til,ud til,over til afhang lidt af geografien. Fra Blære til Aars var altid op pga. Troelstrup Bakke, Aalborg var altid ud til og Fyn var altid over til (pga. broen formentlig). Blære blev altså betragtet som verdens centrum.

Sådan var der så mange specielle Blære-udtryk. Her er nogle eksempler:

Der er også noget, der hedder Blære latin -men det er noget andet
Kortet er ikke kartografisk korrekt,men viser placeringen af nogle andre byer ift. Blære-folks opfattelse. Sjælland blev nærmest regnet med til udlandet
Når man fra Blære kørte til Oe's (Års),hed det sig, at man skulle op til "soodevåndsisen" (Sodavandsisen). Det var en neon-top på vandtårnet i Års, der kunne ses, når man kom op over Troelstrup Bakke
Vejret var evigt samtaleemne: Sne: det' himmelbetændt renn-fog Sol/varme: pyha,ka do hold´varmen ? Skybrud: det drøbber da vist lidt Storm: nåh,det frisker nok lidt op Regn: det' got mæ vånd til e' rouer
Bukser hed i Blære "bowser". Familien i Års prøvede forgæves at rette det til bukser. Gik man ikke ordentlig i tøjet, var man en "hæffelrøw"
Forskellige ønskede og ikke ønskede husdyr på Blære-sprog
Korporlig afstraffelse af børn gik af mode i 60'erne og blev afløst af trusler om: Busserøhmanden,Skostiensfejren og andre uhyggelige væsener. Tiggede man,fik man at vide, at man kunne få en "Pibirøvhest". Spurgte man for meget om,hvor far skulle hen,fik man at vide: "Til Hamborg og skære en hankat"
Overtro: Hvis 2 køer lå med ryggen mod hinanden, kom der fremme´(gæster) Det gjorde der også,hvis der kom blade fra træerne ind i gangen. Hvis et sådant varsel forekom,blev der måske bagt kage
Hvis man følger disse regler,kan man godt foregive at komme fra Blære: Udtal vand som wånd,sang som sång,Pedersen som Pi´sen,sten som stín,heden som hién,"jeg ved" ikke som "De´ved (som ved i træ) a", I denne sætning skal der tryk på a, ellers betyder det det modsatte ! "jeg kører nu" som "A kyeer no",noget som nøj Hvad betyder dette spørgsmål ? hwurdowåt ? Hint: Svaret kunne godt være: I Hambår å skier hankat
1= Jend,2 = touv,3=trej,4=fier,5=fem,6= sejgs, 7=sjyv,8=oeedt,9=ni,10=ti,11=ølle,12=tøld,13= trætten,14=fjouvten,15=femten,16=sejgsten, 17=søtten,18=atten,19=nedtten,20=tyev, 30=tradde,40=førr´,50=haltræs, 100=hunne. Busruten Ålborg-Hvalpsund rute 100 blev kaldt hunner´n. Den har Benny (Ruth/Peter) engang været chauffør på