Slægtsfesten 1984
Rebild Bakker/Årestrup 2-6-1984
Antal deltagere:154
Meget fin vejr i Rebild Bakker
Aftenfest i Årestrup Forsamlingshus
Menu: Flæskesteg,Medister m.tilbehør og is, kaffe,natmad,kaffe/the med snitter

Musik: Niels fra Års (harmonika)
I invitationen stod ellers Leif med Hammondorgel,men måske har
enten Leif eller orglet fået forfald.

Deltagerpris: kr 80,00
Børn 3-10 år : kr 40,00
Børn 0-3 år: gratis

Festudvalget 1984:
Erik Krogh (Alma), Richard Kristensen (Marie) og Tove Poulsen (Alfred
Bakkestemning med kaffebord
Slægtsfestbogen 1984
Uddrag fra slægtsfestbogens sider om 1984
Nogen kan ikke se en bakke uden absolut at skulle stå på ski
Aftenfesten
Metha og Marie forrest til venstre
Thomas (Karl Ove),Inge,Hanne (Karl Ove) og Martin
Unge mennesker (dengang) hygger sig ved bordet
3 søde piger
Anton Erik (Peter), som har spillet i Købehavns postorkester, træder her til med trompeten og hjælper onkel Niels med musikken
Kjeld,Ruth (Peter),John (Anton Erik/Peter) og Allis
Erna (Thomas) forrest, Hanne (Karl Ove/Martin) bagved under dans med børn og voksne